^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούλιος 20191 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.7°F
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 72.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.13 in.
Υετός έτους 26.72 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.07 in. τον 01 στις 01:01
Μέγιστη θερμοκρασία 93.9°F τον 01 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 01 στις 04:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 01 στις 04:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 01 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.070 in. τον 01 στις 02:01
Ελάχιστη πίεση 29.970 in. τον 01 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.8°F τον 01 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 85.8°F
Μέση υγρασία 67%
Μέσο σημείο δρόσου 72.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.13 in.
Υετός έτους 26.72 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 96.1°F τον 02 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 78.1°F τον 02 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 90% τον 02 στις 08:02
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 02 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.030 in. τον 02 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.920 in. τον 02 στις 18:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 101.6°F τον 02 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 85.0°F
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 74.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.69 in.
Υετός έτους 27.28 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.31 in. τον 03 στις 20:01
Μέγιστη θερμοκρασία 96.1°F τον 03 στις 15:16
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.9°F τον 03 στις 19:01
Μέγιστη υγρασία 87% τον 03 στις 19:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 03 στις 15:16
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 03 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 29.900 in. τον 03 στις 18:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 105.6°F τον 03 στις 15:16

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.3°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 74.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.69 in.
Υετός έτους 27.28 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.9°F τον 04 στις 15:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 04 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 04 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 52% τον 04 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.080 in. τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.950 in. τον 04 στις 00:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 106.7°F τον 04 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.9°F
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 73.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.69 in.
Υετός έτους 27.28 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 95.0°F τον 05 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 78.1°F τον 05 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 90% τον 05 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 05 στις 17:02
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.040 in. τον 05 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.4°F τον 05 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.6°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 73.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.86 in.
Υετός έτους 28.45 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.53 in. τον 06 στις 17:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 06 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 06 στις 19:31
Μέγιστη υγρασία 93% τον 06 στις 23:01
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 06 στις 17:32
Μέγιστη πίεση 30.130 in. τον 06 στις 19:01
Ελάχιστη πίεση 30.030 in. τον 06 στις 16:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.2°F τον 06 στις 16:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.1°F
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 73.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 3.48 in.
Υετός έτους 30.07 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.13 in. τον 07 στις 17:01
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 07 στις 14:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 07 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 63% τον 07 στις 13:01
Μέγιστη πίεση 30.070 in. τον 07 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.970 in. τον 07 στις 23:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 98.5°F τον 07 στις 14:46

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.1°F
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 73.8°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 3.48 in.
Υετός έτους 30.07 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 08 στις 15:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 08 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 08 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 08 στις 15:46
Μέγιστη πίεση 29.990 in. τον 08 στις 02:01
Ελάχιστη πίεση 29.890 in. τον 08 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 98.8°F τον 08 στις 14:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.9°F
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 74.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 4.13 in.
Υετός έτους 30.72 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.57 in. τον 09 στις 17:02
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 09 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 09 στις 03:01
Μέγιστη υγρασία 97% τον 09 στις 07:16
Ελάχιστη υγρασία 54% τον 09 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 09 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.920 in. τον 09 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.7°F τον 09 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.1°F
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 73.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.31 in.
Υετός έτους 31.90 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.47 in. τον 10 στις 22:01
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 10 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 10 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 93% τον 10 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 52% τον 10 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.070 in. τον 10 στις 23:31
Ελάχιστη πίεση 29.960 in. τον 10 στις 18:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 10 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 99.5°F τον 10 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.7°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 72.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.31 in.
Υετός έτους 31.90 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.0°F τον 11 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 11 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 93% τον 11 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 11 στις 15:02
Μέγιστη πίεση 30.040 in. τον 11 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.960 in. τον 11 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 11 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 11 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.7°F τον 11 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.5°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 71.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.51 in.
Υετός έτους 32.10 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.06 in. τον 12 στις 23:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 12 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 12 στις 21:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 12 στις 20:31
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 12 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.120 in. τον 12 στις 23:01
Ελάχιστη πίεση 29.970 in. τον 12 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.9°F τον 12 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.6°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 72.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.53 in.
Υετός έτους 32.12 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 13 στις 01:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 13 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 13 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 13 στις 03:01
Ελάχιστη υγρασία 63% τον 13 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.150 in. τον 13 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.040 in. τον 13 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 99.1°F τον 13 στις 19:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 84.7°F
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 73.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.53 in.
Υετός έτους 32.12 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.9°F τον 14 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 14 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 14 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 14 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.170 in. τον 14 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 30.080 in. τον 14 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 14 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 14 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.1°F τον 14 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.0°F
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 73.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.53 in.
Υετός έτους 32.12 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.9°F τον 15 στις 15:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 15 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 15 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 15 στις 15:31
Μέγιστη πίεση 30.140 in. τον 15 στις 02:01
Ελάχιστη πίεση 30.070 in. τον 15 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 15 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 15 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.8°F τον 15 στις 15:31

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.7°F
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 73.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.53 in.
Υετός έτους 32.12 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.9°F τον 16 στις 17:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 16 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 16 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 16 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.160 in. τον 16 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.070 in. τον 16 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 16 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 16 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.4°F τον 16 στις 17:46

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούλιος 2019 μέχρι την μέρα 16
Μέση θερμοκρασία 81.7°F
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 73.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.033 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.530 in.
Υετός έτους 32.118 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.130 in τον 07 στις 17:01
Μέγιστη θερμοκρασία 96.1°F τον 03 στις 15:16
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 13 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 97% τον 09 στις 07:16
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 02 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.17 in. τον 14 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 29.89 in. τον 08 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 17 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 17 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 106.7°F τον 04 στις 15:01
Avg daily max temp92.5°F
Avg daily min temp75.2°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.071 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.079 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.067 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.071 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.043 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.063 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.043 in. 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.063 in. 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.13 in. τον 1
00.56 in. τον 3
01.17 in. τον 6
01.62 in. τον 7
00.65 in. τον 9
01.18 in. τον 10
00.20 in. τον 12
00.02 in. τον 13