^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούνιος 20181 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.3°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 72.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.02 in.
Υετός έτους 18.52 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 01 στις 23:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 01 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 70.0°F τον 01 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 01 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.030 in. τον 01 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 29.940 in. τον 01 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 95.5°F τον 01 στις 16:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.2°F
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 72.3°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.02 in.
Υετός έτους 18.52 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 02 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 02 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 02 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 02 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 02 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.880 in. τον 02 στις 18:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.0°F τον 02 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.2°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 73.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.02 in.
Υετός έτους 18.52 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 03 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 03 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 03 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 63% τον 03 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 29.980 in. τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.930 in. τον 03 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 99.1°F τον 03 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 84.1°F
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 74.4°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.78 in.
Υετός έτους 19.28 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.37 in. τον 04 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 04 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 04 στις 02:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 04 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 04 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 29.990 in. τον 04 στις 10:46
Ελάχιστη πίεση 29.880 in. τον 04 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.7°F τον 04 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.5°F
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 72.1°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.78 in.
Υετός έτους 19.28 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 91.0°F τον 05 στις 15:16
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 05 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 05 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 05 στις 20:01
Μέγιστη πίεση 29.940 in. τον 05 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 29.830 in. τον 05 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.6°F τον 05 στις 18:17

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.6°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 71.2°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.89 in.
Υετός έτους 19.39 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.04 in. τον 06 στις 14:02
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 06 στις 12:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 06 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 06 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 06 στις 12:01
Μέγιστη πίεση 29.940 in. τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.870 in. τον 06 στις 07:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.9°F τον 06 στις 11:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.7°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 70.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.75 in.
Υετός έτους 20.25 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.58 in. τον 07 στις 18:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 07 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 70.0°F τον 07 στις 22:16
Μέγιστη υγρασία 100% τον 07 στις 23:01
Ελάχιστη υγρασία 48% τον 07 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.940 in. τον 07 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 93.6°F τον 07 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 74.9°F
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 69.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.92 in.
Υετός έτους 20.42 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.08 in. τον 08 στις 20:01
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 08 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 70.0°F τον 08 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 100% τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 48% τον 08 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.160 in. τον 08 στις 21:01
Ελάχιστη πίεση 30.020 in. τον 08 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 90.7°F τον 08 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.4°F
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 69.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.93 in.
Υετός έτους 20.43 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 09 στις 17:02
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 09 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 09 στις 04:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 09 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 09 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.160 in. τον 09 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.040 in. τον 09 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.9°F τον 09 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.6°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 69.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.49 in.
Υετός έτους 20.99 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.34 in. τον 10 στις 21:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 10 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 10 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 97% τον 10 στις 01:02
Ελάχιστη υγρασία 46% τον 10 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 10 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.960 in. τον 10 στις 18:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 10 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 95.9°F τον 10 στις 16:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.8°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 70.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.49 in.
Υετός έτους 20.99 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 11 στις 23:58
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 11 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 11 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 11 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 11 στις 16:16
Μέγιστη πίεση 30.060 in. τον 11 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 29.950 in. τον 11 στις 16:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 11 στις 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 11 στις 23:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.5°F τον 11 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.1°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 70.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.53 in.
Υετός έτους 21.03 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.02 in. τον 12 στις 21:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 12 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 12 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 12 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 12 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.100 in. τον 12 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 30.020 in. τον 12 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 95.4°F τον 12 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.6°F
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 71.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.65 in.
Υετός έτους 21.15 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.06 in. τον 13 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 13 στις 17:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 13 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 13 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 13 στις 17:47
Μέγιστη πίεση 30.130 in. τον 13 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 30.030 in. τον 13 στις 17:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 95.6°F τον 13 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.8°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 71.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.68 in.
Υετός έτους 21.18 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.03 in. τον 14 στις 20:02
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 14 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 14 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 14 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 48% τον 14 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.120 in. τον 14 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.990 in. τον 14 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 14 στις 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 14 στις 23:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 95.9°F τον 14 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.7°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 71.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.76 in.
Υετός έτους 21.26 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.04 in. τον 15 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 15 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 15 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 15 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 15 στις 15:02
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 15 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 30.000 in. τον 15 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 15 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 15 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 94.1°F τον 15 στις 14:45

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.2°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 72.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 3.85 in.
Υετός έτους 22.35 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.38 in. τον 16 στις 18:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 16 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 16 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 16 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 16 στις 14:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 16 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.030 in. τον 16 στις 17:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 16 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 16 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.9°F τον 16 στις 13:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.0°F
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 72.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 4.13 in.
Υετός έτους 22.63 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.15 in. τον 17 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 17 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 17 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 17 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 55% τον 17 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.150 in. τον 17 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.080 in. τον 17 στις 21:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 17 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 17 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.0°F τον 17 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.5°F
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 73.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 4.13 in.
Υετός έτους 22.63 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 18 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 91.0°F τον 18 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 18 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 18 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 18 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.140 in. τον 18 στις 10:01
Ελάχιστη πίεση 30.050 in. τον 18 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 18 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 18 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 99.3°F τον 18 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.5°F
Μέση υγρασία 69%
Μέσο σημείο δρόσου 68.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 4.13 in.
Υετός έτους 22.63 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 91.0°F τον 19 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 19 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 19 στις 08:02
Ελάχιστη υγρασία 42% τον 19 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 19 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.960 in. τον 19 στις 21:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 19 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 19 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 95.6°F τον 19 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.1°F
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 72.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 4.77 in.
Υετός έτους 23.27 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.53 in. τον 20 στις 20:01
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 20 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 20 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 20 στις 08:02
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 20 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.010 in. τον 20 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.890 in. τον 20 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 20 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 20 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 99.5°F τον 20 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.2°F
Μέση υγρασία 89%
Μέσο σημείο δρόσου 75.7°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.25 in.
Υετός έτους 23.75 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.19 in. τον 21 στις 14:01
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 21 στις 11:45
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.9°F τον 21 στις 10:01
Μέγιστη υγρασία 97% τον 21 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 74% τον 21 στις 11:46
Μέγιστη πίεση 29.970 in. τον 21 στις 12:16
Ελάχιστη πίεση 29.900 in. τον 21 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 21 στις 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 21 στις 23:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.6°F τον 21 στις 11:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.8°F
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 74.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.27 in.
Υετός έτους 23.77 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.02 in. τον 22 στις 20:02
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 22 στις 16:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 22 στις 18:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 22 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 52% τον 22 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 22 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.910 in. τον 22 στις 17:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 22 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 22 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.7°F τον 22 στις 16:46

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούνιος 2018 μέχρι την μέρα 22
Μέση θερμοκρασία 79.7°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 71.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.015 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 5.268 in.
Υετός έτους 23.776 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.580 in τον 07 στις 18:01
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 22 στις 16:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 09 στις 04:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 22 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 42% τον 19 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.16 in. τον 09 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.83 in. τον 05 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 23 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 23 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.6°F τον 05 στις 18:17
Avg daily max temp89.9°F
Avg daily min temp72.7°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.051 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.043 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.051 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.051 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.063 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.063 in. 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.051 in. 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
17 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²
18 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²
19 00.0hrs ET :0.071 in. 0.0 W/M²
20 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²
21 00.0hrs ET :0.035 in. 0.0 W/M²
22 00.0hrs ET :0.055 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.02 in. τον 1
00.76 in. τον 4
00.11 in. τον 6
00.86 in. τον 7
00.17 in. τον 8
00.01 in. τον 9
00.56 in. τον 10
00.04 in. τον 12
00.12 in. τον 13
00.03 in. τον 14
00.08 in. τον 15
01.09 in. τον 16
00.28 in. τον 17
00.64 in. τον 20
00.48 in. τον 21
00.02 in. τον 22