^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Απρίλιος 20191 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 67.6°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 59.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.05 in.
Υετός έτους 7.91 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.02 in. τον 01 στις 15:01
Μέγιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 01 στις 00:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.0°F τον 01 στις 09:01
Μέγιστη υγρασία 87% τον 01 στις 20:16
Ελάχιστη υγρασία 48% τον 01 στις 00:02
Μέγιστη πίεση 30.120 in. τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη πίεση 30.020 in. τον 01 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.3°F τον 01 στις 00:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 66.4°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 59.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.18 in.
Υετός έτους 8.04 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.08 in. τον 02 στις 12:01
Μέγιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 02 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 61.0°F τον 02 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 100% τον 02 στις 05:16
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 02 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.190 in. τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.000 in. τον 02 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 78.6°F τον 02 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 65.3°F
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου 52.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.3 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.18 in.
Υετός έτους 8.04 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 03 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 55.0°F τον 03 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 89% τον 03 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 03 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.310 in. τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.190 in. τον 03 στις 00:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 78.3°F τον 03 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 70.2°F
Μέση υγρασία 62%
Μέσο σημείο δρόσου 55.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.18 in.
Υετός έτους 8.04 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 82.9°F τον 04 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 61.0°F τον 04 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 80% τον 04 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 04 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.310 in. τον 04 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 30.180 in. τον 04 στις 22:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 82.4°F τον 04 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.8°F
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 62.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.70 in.
Υετός έτους 8.56 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.22 in. τον 05 στις 07:01
Μέγιστη θερμοκρασία 84.9°F τον 05 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.9°F τον 05 στις 09:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 05 στις 10:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 05 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.210 in. τον 05 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 30.040 in. τον 05 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 85.6°F τον 05 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 76.2°F
Μέση υγρασία 70%
Μέσο σημείο δρόσου 64.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.26 in.
Υετός έτους 9.12 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.21 in. τον 06 στις 21:01
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 06 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.0°F τον 06 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 06 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 46% τον 06 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.190 in. τον 06 στις 23:01
Ελάχιστη πίεση 30.070 in. τον 06 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 88.3°F τον 06 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 76.5°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 66.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.26 in.
Υετός έτους 9.12 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 07 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.0°F τον 07 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 07 στις 07:31
Ελάχιστη υγρασία 45% τον 07 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.210 in. τον 07 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.090 in. τον 07 στις 21:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 89.3°F τον 07 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.7°F
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 66.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.49 in.
Υετός έτους 9.35 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.13 in. τον 08 στις 22:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 08 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 08 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 08 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 08 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.140 in. τον 08 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.930 in. τον 08 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 89.7°F τον 08 στις 15:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 76.0°F
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 67.8°F
Μέσο βαρόμετρο 29.8 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.60 in.
Υετός έτους 9.46 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.04 in. τον 09 στις 21:01
Μέγιστη θερμοκρασία 84.9°F τον 09 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 09 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 93% τον 09 στις 09:16
Ελάχιστη υγρασία 54% τον 09 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.010 in. τον 09 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.730 in. τον 09 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 88.8°F τον 09 στις 12:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.1°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 63.5°F
Μέσο βαρόμετρο 29.8 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.60 in.
Υετός έτους 9.46 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 10 στις 23:58
Μέγιστη θερμοκρασία 82.0°F τον 10 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.9°F τον 10 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 10 στις 04:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 10 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 29.850 in. τον 10 στις 23:58
Ελάχιστη πίεση 29.750 in. τον 10 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 10 στις 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 10 στις 23:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 82.4°F τον 10 στις 19:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.8°F
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 62.9°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.60 in.
Υετός έτους 9.46 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 11 στις 23:58
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 11 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.0°F τον 11 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 11 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 11 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 29.950 in. τον 11 στις 23:58
Ελάχιστη πίεση 29.840 in. τον 11 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 11 στις 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 11 στις 23:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 84.0°F τον 11 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.9°F
Μέση υγρασία 70%
Μέσο σημείο δρόσου 66.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.60 in.
Υετός έτους 9.46 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 12 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 12 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 92% τον 12 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 12 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.040 in. τον 12 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 29.940 in. τον 12 στις 07:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 90.7°F τον 12 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.0°F
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 68.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.60 in.
Υετός έτους 9.46 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 13 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 13 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 13 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 40% τον 13 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.030 in. τον 13 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 29.940 in. τον 13 στις 21:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 90.3°F τον 13 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.2°F
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 69.3°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.21 in.
Υετός έτους 10.07 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.47 in. τον 14 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 14 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 14 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 90% τον 14 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 14 στις 14:01
Μέγιστη πίεση 29.970 in. τον 14 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.850 in. τον 14 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 14 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 14 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.1°F τον 14 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 72.6°F
Μέση υγρασία 59%
Μέσο σημείο δρόσου 55.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.46 in.
Υετός έτους 10.32 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.13 in. τον 15 στις 01:01
Μέγιστη θερμοκρασία 80.1°F τον 15 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.9°F τον 15 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 90% τον 15 στις 06:02
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 15 στις 21:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 15 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.890 in. τον 15 στις 04:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 15 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 15 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 79.6°F τον 15 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 69.9°F
Μέση υγρασία 50%
Μέσο σημείο δρόσου 49.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.46 in.
Υετός έτους 10.32 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 16 στις 23:57
Μέγιστη θερμοκρασία 82.9°F τον 16 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 57.0°F τον 16 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 67% τον 16 στις 23:57
Ελάχιστη υγρασία 33% τον 16 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.210 in. τον 16 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.110 in. τον 16 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 16 στις 23:57
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 16 στις 23:57
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 81.5°F τον 16 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 72.9°F
Μέση υγρασία 62%
Μέσο σημείο δρόσου 57.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.46 in.
Υετός έτους 10.32 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 17 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 17 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 62.1°F τον 17 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 86% τον 17 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 38% τον 17 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.180 in. τον 17 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 30.050 in. τον 17 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 17 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 17 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 83.2°F τον 17 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.2°F
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου 63.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.46 in.
Υετός έτους 10.32 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 18 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 18 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.9°F τον 18 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 90% τον 18 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 39% τον 18 στις 18:02
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 18 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.880 in. τον 18 στις 21:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 18 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 18 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.1°F τον 18 στις 19:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 74.3°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 67.0°F
Μέσο βαρόμετρο 29.8 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.96 in.
Υετός έτους 10.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.24 in. τον 19 στις 17:01
Μέγιστη θερμοκρασία 86.0°F τον 19 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.0°F τον 19 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 92% τον 19 στις 18:31
Ελάχιστη υγρασία 55% τον 19 στις 14:01
Μέγιστη πίεση 29.950 in. τον 19 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.740 in. τον 19 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 19 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 19 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 90.1°F τον 19 στις 13:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 65.9°F
Μέση υγρασία 54%
Μέσο σημείο δρόσου 46.9°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.96 in.
Υετός έτους 10.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 20 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 57.0°F τον 20 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 83% τον 20 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 26% τον 20 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.040 in. τον 20 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.880 in. τον 20 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 20 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 20 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.1°F τον 20 στις 13:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 66.3°F
Μέση υγρασία 51%
Μέσο σημείο δρόσου 45.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.96 in.
Υετός έτους 10.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 21 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 21 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 53.1°F τον 21 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 89% τον 21 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 26% τον 21 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.180 in. τον 21 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.040 in. τον 21 στις 00:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 21 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 21 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.5°F τον 21 στις 19:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 68.7°F
Μέση υγρασία 49%
Μέσο σημείο δρόσου 46.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.96 in.
Υετός έτους 10.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 22 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 81.0°F τον 22 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 55.0°F τον 22 στις 04:01
Μέγιστη υγρασία 80% τον 22 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 23% τον 22 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.200 in. τον 22 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.100 in. τον 22 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 22 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 22 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 79.7°F τον 22 στις 19:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 71.1°F
Μέση υγρασία 59%
Μέσο σημείο δρόσου 54.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.96 in.
Υετός έτους 10.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 23 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 23 στις 18:16
Ελάχιστη θερμοκρασία 59.0°F τον 23 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 86% τον 23 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 34% τον 23 στις 18:16
Μέγιστη πίεση 30.150 in. τον 23 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 30.050 in. τον 23 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 23 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 23 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 82.6°F τον 23 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας24 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.3°F
Μέση υγρασία 62%
Μέσο σημείο δρόσου 57.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.96 in.
Υετός έτους 10.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 24 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.9°F τον 24 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 61.0°F τον 24 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 89% τον 24 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 37% τον 24 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 24 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.990 in. τον 24 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 24 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 24 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 83.9°F τον 24 στις 19:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας25 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 74.2°F
Μέση υγρασία 64%
Μέσο σημείο δρόσου 60.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.96 in.
Υετός έτους 10.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 25 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 86.0°F τον 25 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 63.0°F τον 25 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 86% τον 25 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 25 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.030 in. τον 25 στις 13:01
Ελάχιστη πίεση 29.930 in. τον 25 στις 21:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 25 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 25 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 85.7°F τον 25 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Απρίλιος 2019 μέχρι την μέρα 25
Μέση θερμοκρασία 72.8°F
Μέση υγρασία 66%
Μέσο σημείο δρόσου 59.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.037 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.961 in.
Υετός έτους 10.823 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.470 in τον 14 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 18 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 53.1°F τον 21 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 02 στις 05:16
Ελάχιστη υγρασία 23% τον 22 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.31 in. τον 04 στις 00:01
Ελάχιστη πίεση 29.73 in. τον 09 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 26 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 26 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.1°F τον 18 στις 19:01
Avg daily max temp83.4°F
Avg daily min temp63.4°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.028 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.028 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.028 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.028 in. 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.035 in. 0.0 W/M²
17 00.0hrs ET :0.035 in. 0.0 W/M²
18 00.0hrs ET :0.035 in. 0.0 W/M²
19 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
20 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
21 00.0hrs ET :0.039 in. 0.0 W/M²
22 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
23 00.0hrs ET :0.043 in. 0.0 W/M²
24 00.0hrs ET :0.039 in. 0.0 W/M²
25 00.0hrs ET :0.039 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.05 in. τον 1
00.13 in. τον 2
00.52 in. τον 5
00.56 in. τον 6
00.23 in. τον 8
00.11 in. τον 9
00.61 in. τον 14
00.25 in. τον 15
00.50 in. τον 19