^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 20181 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.9°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 74.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 36.81 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 91.0°F τον 01 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 01 στις 10:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 01 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 01 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 01 στις 00:00
Ελάχιστη πίεση 30.030 in. τον 01 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.6°F τον 01 στις 14:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.4°F
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 74.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 36.87 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.03 in. τον 02 στις 20:01
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 02 στις 16:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.9°F τον 02 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 97% τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 60% τον 02 στις 16:32
Μέγιστη πίεση 30.120 in. τον 02 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 30.050 in. τον 02 στις 19:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 98.3°F τον 02 στις 11:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.1°F
Μέση υγρασία 90%
Μέσο σημείο δρόσου 74.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.56 in.
Υετός έτους 37.37 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.17 in. τον 03 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 03 στις 13:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 03 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 03 στις 04:01
Ελάχιστη υγρασία 69% τον 03 στις 13:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 03 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.040 in. τον 03 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.3°F τον 03 στις 13:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.3°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 75.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.63 in.
Υετός έτους 37.44 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.02 in. τον 04 στις 04:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 04 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 04 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 04 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 04 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 04 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.040 in. τον 04 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 102.5°F τον 04 στις 16:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.5°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 75.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.63 in.
Υετός έτους 37.44 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 05 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 05 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 97% τον 05 στις 01:01
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 05 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 05 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.030 in. τον 05 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 105.8°F τον 05 στις 13:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.5°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 74.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.11 in.
Υετός έτους 37.92 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.17 in. τον 06 στις 17:02
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 06 στις 13:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.9°F τον 06 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 06 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 06 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.100 in. τον 06 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.970 in. τον 06 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 99.6°F τον 06 στις 12:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.9°F
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 73.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.12 in.
Υετός έτους 37.93 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 07 στις 05:02
Μέγιστη θερμοκρασία 84.9°F τον 07 στις 13:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 07 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 97% τον 07 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 65% τον 07 στις 13:01
Μέγιστη πίεση 30.050 in. τον 07 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.940 in. τον 07 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 91.4°F τον 07 στις 12:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.8°F
Μέση υγρασία 88%
Μέσο σημείο δρόσου 73.7°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.60 in.
Υετός έτους 38.41 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.21 in. τον 08 στις 18:01
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 08 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 08 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 08 στις 20:01
Ελάχιστη υγρασία 60% τον 08 στις 14:02
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 08 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.890 in. τον 08 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 93.2°F τον 08 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.4°F
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 73.4°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.77 in.
Υετός έτους 38.58 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.10 in. τον 09 στις 23:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 09 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 09 στις 21:46
Μέγιστη υγρασία 100% τον 09 στις 08:46
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 09 στις 17:32
Μέγιστη πίεση 29.970 in. τον 09 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.860 in. τον 09 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 96.0°F τον 09 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.5°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 73.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.96 in.
Υετός έτους 38.77 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.12 in. τον 10 στις 00:02
Μέγιστη θερμοκρασία 90.0°F τον 10 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 10 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 10 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 10 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.040 in. τον 10 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.930 in. τον 10 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 10 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.0°F τον 10 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.1°F
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 75.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.55 in.
Υετός έτους 39.36 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.25 in. τον 11 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.1°F τον 11 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 11 στις 04:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 11 στις 07:02
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 11 στις 07:17
Μέγιστη πίεση 30.240 in. τον 11 στις 07:16
Ελάχιστη πίεση 29.960 in. τον 11 στις 17:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 11 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 11 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 104.1°F τον 11 στις 07:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.5°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 75.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.55 in.
Υετός έτους 39.36 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 12 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 12 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 12 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 52% τον 12 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.030 in. τον 12 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.940 in. τον 12 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 105.5°F τον 12 στις 11:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.5°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 75.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.55 in.
Υετός έτους 39.36 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 91.0°F τον 13 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 13 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 13 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 55% τον 13 στις 18:02
Μέγιστη πίεση 30.020 in. τον 13 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.920 in. τον 13 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 102.9°F τον 13 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.7°F
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 74.5°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.55 in.
Υετός έτους 39.36 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.0°F τον 14 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 14 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 14 στις 08:31
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 14 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 14 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.850 in. τον 14 στις 20:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 14 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 14 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.7°F τον 14 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.6°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 76.3°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.55 in.
Υετός έτους 39.36 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.0°F τον 15 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 78.1°F τον 15 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 97% τον 15 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 56% τον 15 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 29.910 in. τον 15 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.820 in. τον 15 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 15 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 15 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 104.6°F τον 15 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.5°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 75.9°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.55 in.
Υετός έτους 39.36 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.0°F τον 16 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 16 στις 23:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 16 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 16 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 29.960 in. τον 16 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.830 in. τον 16 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 16 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 16 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 104.4°F τον 16 στις 11:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.0°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 75.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.55 in.
Υετός έτους 39.36 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 17 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 17 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.9°F τον 17 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 17 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 17 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.020 in. τον 17 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.920 in. τον 17 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 17 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 17 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 101.6°F τον 17 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 83.1°F
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 73.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.58 in.
Υετός έτους 39.39 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 18 στις 19:01
Μέγιστη θερμοκρασία 93.0°F τον 18 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.9°F τον 18 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 18 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 45% τον 18 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.010 in. τον 18 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 29.890 in. τον 18 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 18 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 18 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.9°F τον 18 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.7°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 74.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.58 in.
Υετός έτους 39.39 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 93.9°F τον 19 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 19 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 19 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 19 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.010 in. τον 19 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.910 in. τον 19 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 19 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 19 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.9°F τον 19 στις 14:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.7°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 74.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.58 in.
Υετός έτους 39.39 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 91.9°F τον 20 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 20 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 20 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 55% τον 20 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 20 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.980 in. τον 20 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 20 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 20 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 105.1°F τον 20 στις 12:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2018 μέχρι την μέρα 20
Μέση θερμοκρασία 81.5°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 74.7°F
Μέσο βαρόμετρο 29.993 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.580 in.
Υετός έτους 39.396 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.250 in τον 11 στις 16:01
Μέγιστη θερμοκρασία 93.9°F τον 19 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 10 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 18 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 45% τον 18 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.24 in. τον 11 στις 07:16
Ελάχιστη πίεση 29.82 in. τον 15 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 21 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 21 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 105.8°F τον 05 στις 13:03
Avg daily max temp90.3°F
Avg daily min temp75.7°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
17 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
18 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
19 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
20 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.06 in. τον 2
00.50 in. τον 3
00.07 in. τον 4
00.48 in. τον 6
00.01 in. τον 7
00.48 in. τον 8
00.17 in. τον 9
00.19 in. τον 10
00.59 in. τον 11
00.03 in. τον 18