^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 20171 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.0°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 74.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.8 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.3 mph
Μέση διεύθυνση 199° (ΝΝΔ)
Υετός μήνα 1.68 in.
Υετός έτους 81.00 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.83 in. τον 01 στις 01:01
Μέγιστη θερμοκρασία 96.3°F τον 01 στις 16:09
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.4°F τον 01 στις 04:23
Μέγιστη υγρασία 96% τον 01 στις 07:44
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 01 στις 16:10
Μέγιστη πίεση 30.059 in. τον 01 στις 21:19
Ελάχιστη πίεση 29.906 in. τον 01 στις 16:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.9 mph τον 01 στις 19:56
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.8 mph στις 090 °(Α) τον 01 στις 09:57
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 111.2°F τον 01 στις 15:05

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.0°F
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 73.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 2.1 mph
Μέση διεύθυνση 220° (ΝΔ)
Υετός μήνα 1.89 in.
Υετός έτους 81.21 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.08 in. τον 02 στις 21:01
Μέγιστη θερμοκρασία 90.4°F τον 02 στις 15:47
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.4°F τον 02 στις 06:54
Μέγιστη υγρασία 95% τον 02 στις 08:39
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 02 στις 15:33
Μέγιστη πίεση 30.064 in. τον 02 στις 23:38
Ελάχιστη πίεση 29.961 in. τον 02 στις 16:28
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.9 mph τον 02 στις 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 12.7 mph στις 135 °(ΝΑ) τον 02 στις 19:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 100.6°F τον 02 στις 14:05

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.6°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 74.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.7 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 1.6 mph
Μέση διεύθυνση 121° (ΑΝΑ)
Υετός μήνα 1.89 in.
Υετός έτους 81.21 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 89.7°F τον 03 στις 17:45
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.1°F τον 03 στις 06:44
Μέγιστη υγρασία 93% τον 03 στις 08:19
Ελάχιστη υγρασία 62% τον 03 στις 17:36
Μέγιστη πίεση 30.083 in. τον 03 στις 11:15
Ελάχιστη πίεση 30.006 in. τον 03 στις 18:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 4.6 mph τον 03 στις 20:02
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 8.1 mph στις 090 °(Α) τον 03 στις 18:38
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 101.8°F τον 03 στις 17:44

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.7°F
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 74.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.1 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 2.0 mph
Μέση διεύθυνση 103° (ΑΝΑ)
Υετός μήνα 3.13 in.
Υετός έτους 82.45 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.13 in. τον 04 στις 16:17
Μέγιστη θερμοκρασία 91.3°F τον 04 στις 13:40
Ελάχιστη θερμοκρασία 74.8°F τον 04 στις 18:57
Μέγιστη υγρασία 95% τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 04 στις 13:43
Μέγιστη πίεση 30.063 in. τον 04 στις 10:56
Ελάχιστη πίεση 29.973 in. τον 04 στις 16:36
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.4 mph τον 04 στις 15:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 19.6 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 04 στις 15:58
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 102.9°F τον 04 στις 13:40

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.0°F
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 75.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.9 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 1.8 mph
Μέση διεύθυνση 168° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 3.15 in.
Υετός έτους 82.47 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 05 στις 15:01
Μέγιστη θερμοκρασία 91.7°F τον 05 στις 16:26
Ελάχιστη θερμοκρασία 74.5°F τον 05 στις 06:58
Μέγιστη υγρασία 96% τον 05 στις 08:40
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 05 στις 16:54
Μέγιστη πίεση 30.016 in. τον 05 στις 00:13
Ελάχιστη πίεση 29.888 in. τον 05 στις 17:18
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.9 mph τον 05 στις 16:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.5 mph στις 180 °(Ν) τον 05 στις 18:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 107.4°F τον 05 στις 16:23

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.3°F
Μέση υγρασία 87%
Μέσο σημείο δρόσου 75.9°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.5 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 1.1 mph
Μέση διεύθυνση 182° (Ν)
Υετός μήνα 4.58 in.
Υετός έτους 83.90 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.68 in. τον 06 στις 13:01
Μέγιστη θερμοκρασία 86.8°F τον 06 στις 18:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.2°F τον 06 στις 06:30
Μέγιστη υγρασία 95% τον 06 στις 07:51
Ελάχιστη υγρασία 72% τον 06 στις 18:35
Μέγιστη πίεση 29.951 in. τον 06 στις 22:52
Ελάχιστη πίεση 29.862 in. τον 06 στις 17:51
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.8 mph τον 06 στις 15:02
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 13.8 mph στις 225 °(ΝΔ) τον 06 στις 11:49
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 98.9°F τον 06 στις 18:29

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.9°F
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 75.8°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.1 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.6 mph
Μέση διεύθυνση 65° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 4.59 in.
Υετός έτους 83.91 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 07 στις 17:25
Μέγιστη θερμοκρασία 93.5°F τον 07 στις 15:17
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.7°F τον 07 στις 06:02
Μέγιστη υγρασία 96% τον 07 στις 07:46
Ελάχιστη υγρασία 55% τον 07 στις 15:28
Μέγιστη πίεση 29.999 in. τον 07 στις 22:40
Ελάχιστη πίεση 29.910 in. τον 07 στις 16:38
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.5 mph τον 07 στις 18:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.4 mph στις 045 °(ΒΑ) τον 07 στις 19:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 107.5°F τον 07 στις 15:10

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.2°F
Μέση υγρασία 88%
Μέσο σημείο δρόσου 76.0°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 4.0 mph
Μέση διεύθυνση 49° (ΒΑ)
Υετός μήνα 5.01 in.
Υετός έτους 84.33 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.06 in. τον 08 στις 21:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.0°F τον 08 στις 13:19
Ελάχιστη θερμοκρασία 74.4°F τον 08 στις 20:12
Μέγιστη υγρασία 95% τον 08 στις 21:49
Ελάχιστη υγρασία 68% τον 08 στις 13:45
Μέγιστη πίεση 29.990 in. τον 08 στις 00:10
Ελάχιστη πίεση 29.891 in. τον 08 στις 16:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.4 mph τον 08 στις 16:51
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 21.9 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 08 στις 16:45
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.6°F τον 08 στις 13:19

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.4°F
Μέση υγρασία 89%
Μέσο σημείο δρόσου 75.0°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.4 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 6.8 mph
Μέση διεύθυνση 63° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 5.45 in.
Υετός έτους 84.77 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.04 in. τον 09 στις 03:36
Μέγιστη θερμοκρασία 83.8°F τον 09 στις 13:32
Ελάχιστη θερμοκρασία 74.1°F τον 09 στις 05:38
Μέγιστη υγρασία 95% τον 09 στις 09:22
Ελάχιστη υγρασία 78% τον 09 στις 13:43
Μέγιστη πίεση 29.909 in. τον 09 στις 00:10
Ελάχιστη πίεση 29.794 in. τον 09 στις 18:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.8 mph τον 09 στις 15:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 21.9 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 09 στις 17:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 93.2°F τον 09 στις 13:30

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 77.4°F
Μέση υγρασία 94%
Μέσο σημείο δρόσου 75.6°F
Μέσο βαρόμετρο 29.6 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 7.2 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 13.0 mph
Μέση διεύθυνση 72° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 21.88 in.
Υετός έτους 101.20 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.66 in. τον 10 στις 18:01
Μέγιστη θερμοκρασία 81.4°F τον 10 στις 00:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.8°F τον 10 στις 18:06
Μέγιστη υγρασία 97% τον 10 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 82% τον 10 στις 00:54
Μέγιστη πίεση 29.824 in. τον 10 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.153 in. τον 10 στις 23:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 27.6 mph τον 10 στις 21:03
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 47.2 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 10 στις 21:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 87.8°F τον 10 στις 00:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.0°F
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 72.6°F
Μέσο βαρόμετρο 29.4 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 9.3 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 17.0 mph
Μέση διεύθυνση 166° (ΝΝΑ)
Υετός μήνα 23.72 in.
Υετός έτους 103.04 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.18 in. τον 11 στις 03:01
Μέγιστη θερμοκρασία 84.1°F τον 11 στις 14:12
Ελάχιστη θερμοκρασία 74.5°F τον 11 στις 05:05
Μέγιστη υγρασία 97% τον 11 στις 05:43
Ελάχιστη υγρασία 66% τον 11 στις 16:53
Μέγιστη πίεση 29.715 in. τον 11 στις 23:54
Ελάχιστη πίεση 28.958 in. τον 11 στις 03:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 26.5 mph τον 10 στις 00:44
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 43.7 mph στις 090 °(Α) τον 11 στις 03:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 90.3°F τον 11 στις 14:11

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.2°F
Μέση υγρασία 77%
Μέσο σημείο δρόσου 70.5°F
Μέσο βαρόμετρο 29.8 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.8 mph
Μέση διεύθυνση 241° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 23.72 in.
Υετός έτους 103.04 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 88.0°F τον 12 στις 16:40
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.8°F τον 12 στις 07:23
Μέγιστη υγρασία 96% τον 12 στις 07:48
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 12 στις 16:08
Μέγιστη πίεση 29.879 in. τον 12 στις 23:58
Ελάχιστη πίεση 29.712 in. τον 12 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 8.1 mph τον 12 στις 14:37
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 15.0 mph στις 225 °(ΝΔ) τον 12 στις 13:54
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 94.0°F τον 12 στις 17:24

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.4°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 71.3°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.8 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 1.9 mph
Μέση διεύθυνση 82° (Α)
Υετός μήνα 23.72 in.
Υετός έτους 103.04 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 94.8°F τον 13 στις 17:15
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.8°F τον 13 στις 06:11
Μέγιστη υγρασία 96% τον 13 στις 08:03
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 13 στις 17:18
Μέγιστη πίεση 29.947 in. τον 13 στις 11:23
Ελάχιστη πίεση 29.855 in. τον 13 στις 17:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 4.6 mph τον 13 στις 19:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 8.1 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 13 στις 20:34
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 102.5°F τον 13 στις 17:13

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.5°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 74.6°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.6 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 1.5 mph
Μέση διεύθυνση 171° (Ν)
Υετός μήνα 24.50 in.
Υετός έτους 103.82 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.06 in. τον 14 στις 18:05
Μέγιστη θερμοκρασία 93.8°F τον 14 στις 15:30
Ελάχιστη θερμοκρασία 74.8°F τον 14 στις 07:44
Μέγιστη υγρασία 95% τον 14 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 14 στις 16:49
Μέγιστη πίεση 29.984 in. τον 14 στις 10:29
Ελάχιστη πίεση 29.879 in. τον 14 στις 16:44
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 4.6 mph τον 14 στις 18:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 10.4 mph στις 090 °(Α) τον 14 στις 20:08
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 106.1°F τον 14 στις 15:06

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.9°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 74.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.3 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 2.6 mph
Μέση διεύθυνση 86° (Α)
Υετός μήνα 24.51 in.
Υετός έτους 103.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 15 στις 07:42
Μέγιστη θερμοκρασία 94.0°F τον 15 στις 13:52
Ελάχιστη θερμοκρασία 74.5°F τον 15 στις 05:48
Μέγιστη υγρασία 96% τον 15 στις 08:10
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 15 στις 14:00
Μέγιστη πίεση 30.016 in. τον 15 στις 10:49
Ελάχιστη πίεση 29.927 in. τον 15 στις 02:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.9 mph τον 15 στις 17:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 17.3 mph στις 090 °(Α) τον 15 στις 15:04
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 106.4°F τον 15 στις 13:45

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 82.2°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 74.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.7 mph
Μέση διεύθυνση 55° (ΒΑ)
Υετός μήνα 24.51 in.
Υετός έτους 103.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 90.9°F τον 16 στις 13:30
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 16 στις 07:20
Μέγιστη υγρασία 96% τον 16 στις 07:39
Ελάχιστη υγρασία 58% τον 16 στις 12:40
Μέγιστη πίεση 30.029 in. τον 16 στις 10:36
Ελάχιστη πίεση 29.944 in. τον 16 στις 17:32
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.4 mph τον 16 στις 15:28
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 17.3 mph στις 090 °(Α) τον 16 στις 16:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 103.7°F τον 16 στις 13:30

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.8°F
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 71.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.6 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.5 mph
Μέση διεύθυνση 347° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 24.51 in.
Υετός έτους 103.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 17 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 90.6°F τον 17 στις 14:57
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.7°F τον 17 στις 07:17
Μέγιστη υγρασία 93% τον 17 στις 07:38
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 17 στις 17:53
Μέγιστη πίεση 29.999 in. τον 17 στις 10:06
Ελάχιστη πίεση 29.908 in. τον 17 στις 16:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.9 mph τον 17 στις 15:53
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 12.7 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 17 στις 18:36
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.9°F τον 17 στις 14:56

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.6°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 72.5°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.7 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.7 mph
Μέση διεύθυνση 27° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 24.58 in.
Υετός έτους 103.90 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.03 in. τον 18 στις 17:01
Μέγιστη θερμοκρασία 86.6°F τον 18 στις 13:53
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.3°F τον 18 στις 07:41
Μέγιστη υγρασία 94% τον 18 στις 08:18
Ελάχιστη υγρασία 66% τον 18 στις 13:54
Μέγιστη πίεση 29.962 in. τον 18 στις 10:37
Ελάχιστη πίεση 29.891 in. τον 18 στις 05:39
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 6.9 mph τον 18 στις 14:01
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.1 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 18 στις 11:34
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 95.4°F τον 18 στις 13:52

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.6°F
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 71.6°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.6 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.1 mph
Μέση διεύθυνση 53° (ΒΑ)
Υετός μήνα 24.58 in.
Υετός έτους 103.90 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 90.6°F τον 19 στις 14:40
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 19 στις 05:40
Μέγιστη υγρασία 96% τον 19 στις 06:35
Ελάχιστη υγρασία 46% τον 19 στις 14:44
Μέγιστη πίεση 29.967 in. τον 19 στις 10:28
Ελάχιστη πίεση 29.891 in. τον 19 στις 04:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.2 mph τον 19 στις 15:25
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 17.3 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 19 στις 15:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 96.4°F τον 19 στις 13:35

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.9°F
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 71.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.5 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 2.7 mph
Μέση διεύθυνση 78° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 24.58 in.
Υετός έτους 103.90 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 90.9°F τον 20 στις 15:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 20 στις 06:45
Μέγιστη υγρασία 96% τον 20 στις 07:56
Ελάχιστη υγρασία 48% τον 20 στις 17:42
Μέγιστη πίεση 30.011 in. τον 20 στις 10:36
Ελάχιστη πίεση 29.928 in. τον 20 στις 17:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 8.1 mph τον 20 στις 15:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 11.5 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 20 στις 17:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.0°F τον 20 στις 14:58

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 80.1°F
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 72.0°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.5 mph
Μέση διεύθυνση 66° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 24.58 in.
Υετός έτους 103.90 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 21 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 89.7°F τον 21 στις 13:56
Ελάχιστη θερμοκρασία 72.2°F τον 21 στις 07:06
Μέγιστη υγρασία 96% τον 21 στις 08:14
Ελάχιστη υγρασία 51% τον 21 στις 14:55
Μέγιστη πίεση 30.001 in. τον 21 στις 10:45
Ελάχιστη πίεση 29.902 in. τον 21 στις 17:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 8.1 mph τον 21 στις 17:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 15.0 mph στις 045 °(ΒΑ) τον 21 στις 16:06
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 97.8°F τον 21 στις 13:06

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 78.2°F
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 73.5°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.5 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.1 mph
Μέση διεύθυνση 55° (ΒΑ)
Υετός μήνα 27.87 in.
Υετός έτους 107.19 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.15 in. τον 22 στις 14:01
Μέγιστη θερμοκρασία 89.5°F τον 22 στις 12:16
Ελάχιστη θερμοκρασία 71.8°F τον 22 στις 15:27
Μέγιστη υγρασία 96% τον 22 στις 16:34
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 22 στις 13:41
Μέγιστη πίεση 29.945 in. τον 22 στις 00:09
Ελάχιστη πίεση 29.849 in. τον 22 στις 18:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.4 mph τον 22 στις 18:36
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 19.6 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 22 στις 18:31
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 101.8°F τον 22 στις 12:16

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 79.2°F
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 73.4°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.7 mph
Μέση διεύθυνση 60° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 28.20 in.
Υετός έτους 107.52 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.02 in. τον 23 στις 14:11
Μέγιστη θερμοκρασία 87.8°F τον 23 στις 12:54
Ελάχιστη θερμοκρασία 73.4°F τον 23 στις 07:14
Μέγιστη υγρασία 95% τον 23 στις 03:04
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 23 στις 12:55
Μέγιστη πίεση 29.898 in. τον 23 στις 10:50
Ελάχιστη πίεση 29.841 in. τον 23 στις 05:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 10.4 mph τον 23 στις 16:30
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.7 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 23 στις 16:30
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 98.0°F τον 23 στις 13:28

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας24 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 81.2°F
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 73.6°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.1 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 3.9 mph
Μέση διεύθυνση 51° (ΒΑ)
Υετός μήνα 28.21 in.
Υετός έτους 107.53 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 24 στις 04:22
Μέγιστη θερμοκρασία 90.2°F τον 24 στις 15:46
Ελάχιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 24 στις 07:30
Μέγιστη υγρασία 95% τον 24 στις 07:58
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 24 στις 15:10
Μέγιστη πίεση 29.899 in. τον 24 στις 11:11
Ελάχιστη πίεση 29.817 in. τον 24 στις 16:50
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.2 mph τον 24 στις 11:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 15.0 mph στις 068 °(ΑΒΑ) τον 24 στις 11:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 98.0°F τον 24 στις 17:17

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2017 μέχρι την μέρα 24
Μέση θερμοκρασία 80.2°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 73.7°F
Μέσο βαρόμετρο 29.901 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.1 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 4.0 mph
Μέση διεύθυνση 78° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 28.228 in.
Υετός έτους 107.555 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.660 in τον 10 στις 18:01
Μέγιστη θερμοκρασία 96.3°F τον 01 στις 16:09
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.8°F τον 13 στις 06:11
Μέγιστη υγρασία 97% τον 11 στις 05:43
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 13 στις 17:18
Μέγιστη πίεση 30.08 in. τον 03 στις 11:15
Ελάχιστη πίεση 28.96 in. τον 11 στις 03:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 27.6 mph στις 068°(ΑΒΑ) τον 10 στις 21:03
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 47.2 mph στις 068°(ΑΒΑ) τον 10 στις 21:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 111.2°F τον 01 στις 15:05
Avg daily max temp89.8°F
Avg daily min temp73.7°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.059 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.047 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.087 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.043 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.039 in. 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.035 in. 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.039 in. 0.0 W/M²
17 00.0hrs ET :0.035 in. 0.0 W/M²
18 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
19 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
20 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
21 00.0hrs ET :0.039 in. 0.0 W/M²
22 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
23 00.0hrs ET :0.031 in. 0.0 W/M²
24 00.0hrs ET :0.043 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
01.68 in. τον 1
00.21 in. τον 2
01.24 in. τον 4
00.02 in. τον 5
01.43 in. τον 6
00.01 in. τον 7
00.42 in. τον 8
00.44 in. τον 9
16.43 in. τον 10
01.84 in. τον 11
00.78 in. τον 14
00.01 in. τον 15
00.07 in. τον 18
03.29 in. τον 22
00.33 in. τον 23
00.01 in. τον 24