^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Δεκέμβριος 20181 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 72.0°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 63.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.02 in.
Υετός έτους 44.70 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.01 in. τον 01 στις 14:01
Μέγιστη θερμοκρασία 82.0°F τον 01 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.9°F τον 01 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 90% τον 01 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 58% τον 01 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 01 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.910 in. τον 01 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 84.1°F τον 01 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 76.7°F
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 68.6°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.02 in.
Υετός έτους 44.70 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 86.0°F τον 02 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 02 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 02 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 53% τον 02 στις 14:01
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 02 στις 10:16
Ελάχιστη πίεση 29.900 in. τον 02 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.5°F τον 02 στις 12:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 74.5°F
Μέση υγρασία 87%
Μέσο σημείο δρόσου 69.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.38 in.
Υετός έτους 46.06 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.86 in. τον 03 στις 15:01
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 03 στις 14:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 68.0°F τον 03 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 03 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 03 στις 14:32
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 03 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.900 in. τον 03 στις 14:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.8°F τον 03 στις 14:31

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 68.4°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 62.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.47 in.
Υετός έτους 46.15 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.05 in. τον 04 στις 01:01
Μέγιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 04 στις 02:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 59.0°F τον 04 στις 23:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 04 στις 08:02
Ελάχιστη υγρασία 62% τον 04 στις 21:02
Μέγιστη πίεση 30.100 in. τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.960 in. τον 04 στις 05:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 74.9°F τον 04 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 54.5°F
Μέση υγρασία 55%
Μέσο σημείο δρόσου 37.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.47 in.
Υετός έτους 46.15 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 62.1°F τον 05 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 46.0°F τον 05 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 77% τον 05 στις 02:01
Ελάχιστη υγρασία 27% τον 05 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.310 in. τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.090 in. τον 05 στις 03:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 62.1°F τον 05 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 54.9°F
Μέση υγρασία 63%
Μέσο σημείο δρόσου 42.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.3 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.47 in.
Υετός έτους 46.15 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 06 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 43.0°F τον 06 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 89% τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 45% τον 06 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.360 in. τον 06 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.280 in. τον 06 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.3°F τον 06 στις 15:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 61.4°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 52.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.3 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.47 in.
Υετός έτους 46.15 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 07 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 51.1°F τον 07 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 92% τον 07 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 46% τον 07 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.400 in. τον 07 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 30.280 in. τον 07 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.6°F τον 07 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 67.1°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 58.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 1.47 in.
Υετός έτους 46.15 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 79.0°F τον 08 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 57.9°F τον 08 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 87% τον 08 στις 23:01
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 08 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.310 in. τον 08 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 30.110 in. τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 80.0°F τον 08 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 67.9°F
Μέση υγρασία 88%
Μέσο σημείο δρόσου 64.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.10 in.
Υετός έτους 46.78 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.16 in. τον 09 στις 12:01
Μέγιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 09 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 63.0°F τον 09 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 100% τον 09 στις 13:01
Ελάχιστη υγρασία 75% τον 09 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 09 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.870 in. τον 09 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 73.0°F τον 09 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 54.2°F
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 46.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.10 in.
Υετός έτους 46.78 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 63.0°F τον 10 στις 00:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 45.0°F τον 10 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 10 στις 03:46
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 10 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.200 in. τον 10 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.950 in. τον 10 στις 02:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 10 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 63.0°F τον 10 στις 00:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 48.4°F
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 39.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.3 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.10 in.
Υετός έτους 46.78 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 57.0°F τον 11 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 41.0°F τον 11 στις 05:16
Μέγιστη υγρασία 92% τον 11 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 52% τον 11 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.330 in. τον 11 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 30.190 in. τον 11 στις 05:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 11 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 11 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 57.0°F τον 11 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 52.6°F
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 42.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.3 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.10 in.
Υετός έτους 46.78 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 66.9°F τον 12 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 39.9°F τον 12 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 92% τον 12 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 12 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.330 in. τον 12 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.210 in. τον 12 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 66.9°F τον 12 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 64.7°F
Μέση υγρασία 70%
Μέσο σημείο δρόσου 54.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.10 in.
Υετός έτους 46.78 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 13 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 54.0°F τον 13 στις 00:02
Μέγιστη υγρασία 81% τον 13 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 59% τον 13 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.240 in. τον 13 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 30.070 in. τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 76.9°F τον 13 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Δεκέμβριος 2018 μέχρι την μέρα 13
Μέση θερμοκρασία 62.9°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 53.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.131 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 2.100 in.
Υετός έτους 46.786 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.860 in τον 03 στις 15:01
Μέγιστη θερμοκρασία 87.1°F τον 03 στις 14:31
Ελάχιστη θερμοκρασία 39.9°F τον 12 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 09 στις 13:01
Ελάχιστη υγρασία 27% τον 05 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.40 in. τον 07 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 29.87 in. τον 09 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 14 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 14 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 92.8°F τον 03 στις 14:31
Avg daily max temp72.8°F
Avg daily min temp54.0°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.004 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.004 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.02 in. τον 1
01.36 in. τον 3
00.09 in. τον 4
00.63 in. τον 9