^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Μάρτιος 20181 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 74.6°F
Μέση υγρασία 72%
Μέσο σημείο δρόσου 63.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 2.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 86.0°F τον 01 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.0°F τον 01 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 01 στις 08:02
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 01 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 01 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.970 in. τον 01 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 86.8°F τον 01 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 72.0°F
Μέση υγρασία 53%
Μέσο σημείο δρόσου 48.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.04 in.
Υετός έτους 2.87 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.02 in. τον 02 στις 06:01
Μέγιστη θερμοκρασία 82.9°F τον 02 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 62.1°F τον 02 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 100% τον 02 στις 05:32
Ελάχιστη υγρασία 13% τον 02 στις 19:02
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 02 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.990 in. τον 02 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 80.3°F τον 02 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 61.9°F
Μέση υγρασία 39%
Μέσο σημείο δρόσου 35.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.04 in.
Υετός έτους 2.87 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 03 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 52.0°F τον 03 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 58% τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 22% τον 03 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.160 in. τον 03 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.070 in. τον 03 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 76.5°F τον 03 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 57.9°F
Μέση υγρασία 52%
Μέσο σημείο δρόσου 38.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.04 in.
Υετός έτους 2.87 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 04 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 46.9°F τον 04 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 77% τον 04 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 23% τον 04 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.180 in. τον 04 στις 22:01
Ελάχιστη πίεση 30.080 in. τον 04 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 75.7°F τον 04 στις 16:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.8°F
Μέση υγρασία 58%
Μέσο σημείο δρόσου 43.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.04 in.
Υετός έτους 2.87 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 05 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 48.0°F τον 05 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 83% τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 26% τον 05 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.160 in. τον 05 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 30.020 in. τον 05 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 76.9°F τον 05 στις 12:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 66.2°F
Μέση υγρασία 61%
Μέσο σημείο δρόσου 48.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.04 in.
Υετός έτους 2.87 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 80.1°F τον 06 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 51.1°F τον 06 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 06 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 19% τον 06 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.070 in. τον 06 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.930 in. τον 06 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 78.6°F τον 06 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 66.1°F
Μέση υγρασία 51%
Μέσο σημείο δρόσου 43.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.14 in.
Υετός έτους 2.97 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.03 in. τον 07 στις 02:01
Μέγιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 07 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 57.0°F τον 07 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 07 στις 06:46
Ελάχιστη υγρασία 18% τον 07 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.040 in. τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.860 in. τον 07 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 75.6°F τον 07 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 55.2°F
Μέση υγρασία 46%
Μέσο σημείο δρόσου 33.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.14 in.
Υετός έτους 2.97 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 63.0°F τον 08 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 48.0°F τον 08 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 71% τον 08 στις 04:02
Ελάχιστη υγρασία 23% τον 08 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.130 in. τον 08 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.010 in. τον 08 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 63.0°F τον 08 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 55.5°F
Μέση υγρασία 45%
Μέσο σημείο δρόσου 30.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.14 in.
Υετός έτους 2.97 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 70.0°F τον 09 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 44.1°F τον 09 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 73% τον 09 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 12% τον 09 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.210 in. τον 09 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.110 in. τον 09 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 72.0°F τον 09 στις 17:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 60.7°F
Μέση υγρασία 66%
Μέσο σημείο δρόσου 48.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.14 in.
Υετός έτους 2.97 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 73.0°F τον 10 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 44.1°F τον 10 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 10 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 40% τον 10 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.160 in. τον 10 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.980 in. τον 10 στις 21:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 10 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.1°F τον 10 στις 18:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 71.6°F
Μέση υγρασία 74%
Μέσο σημείο δρόσου 61.5°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.14 in.
Υετός έτους 2.97 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 11 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 82.9°F τον 11 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 60.1°F τον 11 στις 09:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 11 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 11 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 11 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.800 in. τον 11 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 11 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 11 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 83.3°F τον 11 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 67.5°F
Μέση υγρασία 69%
Μέσο σημείο δρόσου 55.5°F
Μέσο βαρόμετρο 29.8 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.22 in.
Υετός έτους 3.05 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.04 in. τον 12 στις 13:01
Μέγιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 12 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 55.9°F τον 12 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 93% τον 12 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 12 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.000 in. τον 12 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.750 in. τον 12 στις 08:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.3°F τον 12 στις 16:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 55.3°F
Μέση υγρασία 45%
Μέσο σημείο δρόσου 32.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.22 in.
Υετός έτους 3.05 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 66.9°F τον 13 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 46.0°F τον 13 στις 09:01
Μέγιστη υγρασία 68% τον 13 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 23% τον 13 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.130 in. τον 13 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.000 in. τον 13 στις 00:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 66.9°F τον 13 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 57.3°F
Μέση υγρασία 46%
Μέσο σημείο δρόσου 32.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.22 in.
Υετός έτους 3.05 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 14 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 46.9°F τον 14 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 86% τον 14 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 14% τον 14 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.140 in. τον 14 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.050 in. τον 14 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 14 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 14 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 73.3°F τον 14 στις 16:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 58.0°F
Μέση υγρασία 35%
Μέσο σημείο δρόσου 26.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.22 in.
Υετός έτους 3.05 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 71.1°F τον 15 στις 19:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 45.0°F τον 15 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 62% τον 15 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 13% τον 15 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.230 in. τον 15 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.080 in. τον 15 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 15 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 15 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 73.1°F τον 15 στις 20:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 59.8°F
Μέση υγρασία 49%
Μέσο σημείο δρόσου 36.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.22 in.
Υετός έτους 3.05 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 78.1°F τον 16 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 39.9°F τον 16 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 89% τον 16 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 18% τον 16 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.180 in. τον 16 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.050 in. τον 16 στις 19:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 16 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 16 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.3°F τον 16 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάρτιος 2018 μέχρι την μέρα 16
Μέση θερμοκρασία 62.5°F
Μέση υγρασία 54%
Μέσο σημείο δρόσου 42.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.050 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.220 in.
Υετός έτους 3.051 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.040 in τον 12 στις 13:01
Μέγιστη θερμοκρασία 86.0°F τον 01 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 39.9°F τον 16 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 11 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 12% τον 09 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.23 in. τον 15 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 29.75 in. τον 12 στις 08:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 17 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 17 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 86.8°F τον 01 στις 16:01
Avg daily max temp74.3°F
Avg daily min temp50.7°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.020 in. 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.024 in. 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.028 in. 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.028 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.04 in. τον 2
00.10 in. τον 7
00.08 in. τον 12