^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Νοέμβριος 20171 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 67.9°F
Μέση υγρασία 71%
Μέσο σημείο δρόσου 57.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 01 στις 00:00
Μέγιστη θερμοκρασία 78.1°F τον 01 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 59.0°F τον 01 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 93% τον 01 στις 06:01
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 01 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.170 in. τον 01 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.080 in. τον 01 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 01 στις 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 01 στις 00:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 79.2°F τον 01 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 70.7°F
Μέση υγρασία 76%
Μέσο σημείο δρόσου 61.9°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 82.0°F τον 02 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 62.1°F τον 02 στις 09:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 02 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 52% τον 02 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.200 in. τον 02 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.100 in. τον 02 στις 06:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 02 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 02 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 83.1°F τον 02 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 71.8°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 65.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 80.1°F τον 03 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.0°F τον 03 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 03 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 60% τον 03 στις 18:01
Μέγιστη πίεση 30.160 in. τον 03 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 30.060 in. τον 03 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 03 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 03 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 81.9°F τον 03 στις 18:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 71.8°F
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 65.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 82.0°F τον 04 στις 18:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.0°F τον 04 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 04 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 50% τον 04 στις 18:02
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 04 στις 01:01
Ελάχιστη πίεση 29.990 in. τον 04 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 04 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 04 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 84.1°F τον 04 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 72.8°F
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 67.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 05 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.9°F τον 05 στις 05:46
Μέγιστη υγρασία 100% τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 58% τον 05 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.070 in. τον 05 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 30.000 in. τον 05 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 05 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 05 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 87.0°F τον 05 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 74.3°F
Μέση υγρασία 86%
Μέσο σημείο δρόσου 69.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 06 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 06 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 06 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 06 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 52% τον 06 στις 16:02
Μέγιστη πίεση 30.120 in. τον 06 στις 10:01
Ελάχιστη πίεση 30.010 in. τον 06 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 06 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 06 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 86.7°F τον 06 στις 13:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.2°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 65.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 07 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.9°F τον 07 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 07 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 07 στις 17:02
Μέγιστη πίεση 30.100 in. τον 07 στις 10:01
Ελάχιστη πίεση 29.990 in. τον 07 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 07 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 07 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 84.5°F τον 07 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.0°F
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 64.7°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 82.9°F τον 08 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 63.0°F τον 08 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 08 στις 07:01
Ελάχιστη υγρασία 48% τον 08 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.060 in. τον 08 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 29.970 in. τον 08 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 08 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 08 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 84.2°F τον 08 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 73.2°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 66.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 82.0°F τον 09 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 64.9°F τον 09 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 09 στις 09:01
Ελάχιστη υγρασία 56% τον 09 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.050 in. τον 09 στις 10:01
Ελάχιστη πίεση 29.960 in. τον 09 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 09 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 09 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 84.9°F τον 09 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 68.0°F
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 63.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.00 in.
Υετός έτους 112.83 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 10 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 72.0°F τον 10 στις 12:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 46.0°F τον 10 στις 07:17
Μέγιστη υγρασία 100% τον 10 στις 04:01
Ελάχιστη υγρασία 72% τον 10 στις 19:01
Μέγιστη πίεση 30.150 in. τον 10 στις 23:01
Ελάχιστη πίεση 30.020 in. τον 10 στις 04:46
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 10 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 10 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 73.3°F τον 10 στις 12:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 69.7°F
Μέση υγρασία 85%
Μέσο σημείο δρόσου 64.8°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.02 in. τον 11 στις 12:01
Μέγιστη θερμοκρασία 78.1°F τον 11 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 61.0°F τον 11 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 11 στις 12:02
Ελάχιστη υγρασία 66% τον 11 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.180 in. τον 11 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.100 in. τον 11 στις 05:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 11 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 11 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 80.3°F τον 11 στις 15:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 72.7°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 66.5°F
Μέσο βαρόμετρο 30.2 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 12 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 12 στις 15:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 69.1°F τον 12 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 12 στις 10:02
Ελάχιστη υγρασία 68% τον 12 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.210 in. τον 12 στις 10:01
Ελάχιστη πίεση 30.130 in. τον 12 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 12 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 12 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 78.8°F τον 12 στις 15:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 72.1°F
Μέση υγρασία 81%
Μέσο σημείο δρόσου 65.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 81.0°F τον 13 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 66.9°F τον 13 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 13 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 58% τον 13 στις 14:01
Μέγιστη πίεση 30.170 in. τον 13 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 30.080 in. τον 13 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 13 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 13 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 82.7°F τον 13 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 68.9°F
Μέση υγρασία 83%
Μέσο σημείο δρόσου 63.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 79.0°F τον 14 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 62.1°F τον 14 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 100% τον 14 στις 03:01
Ελάχιστη υγρασία 64% τον 14 στις 14:01
Μέγιστη πίεση 30.100 in. τον 14 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.980 in. τον 14 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 14 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 14 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 80.9°F τον 14 στις 14:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 65.7°F
Μέση υγρασία 82%
Μέσο σημείο δρόσου 59.6°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 75.0°F τον 15 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 59.0°F τον 15 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 15 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 61% τον 15 στις 13:01
Μέγιστη πίεση 30.040 in. τον 15 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.950 in. τον 15 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 15 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 15 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.3°F τον 15 στις 13:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας16 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 65.0°F
Μέση υγρασία 78%
Μέσο σημείο δρόσου 57.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 16 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 16 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 57.9°F τον 16 στις 23:59
Μέγιστη υγρασία 96% τον 16 στις 07:46
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 16 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.090 in. τον 16 στις 23:01
Ελάχιστη πίεση 29.990 in. τον 16 στις 16:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 16 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 16 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 77.0°F τον 16 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας17 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 64.8°F
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 55.2°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 17 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 77.0°F τον 17 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 55.0°F τον 17 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 17 στις 05:01
Ελάχιστη υγρασία 46% τον 17 στις 16:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 17 στις 11:01
Ελάχιστη πίεση 30.030 in. τον 17 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 17 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 17 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 78.5°F τον 17 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 66.7°F
Μέση υγρασία 75%
Μέσο σημείο δρόσου 57.1°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 18 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 78.1°F τον 18 στις 17:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 55.9°F τον 18 στις 04:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 18 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 18 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.080 in. τον 18 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.930 in. τον 18 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 18 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 18 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 79.1°F τον 18 στις 16:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 66.2°F
Μέση υγρασία 84%
Μέσο σημείο δρόσου 60.6°F
Μέσο βαρόμετρο 29.9 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 80.1°F τον 19 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 55.0°F τον 19 στις 05:01
Μέγιστη υγρασία 100% τον 19 στις 09:02
Ελάχιστη υγρασία 54% τον 19 στις 14:02
Μέγιστη πίεση 30.050 in. τον 19 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 29.880 in. τον 19 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 19 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 19 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 82.2°F τον 19 στις 12:03

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 63.4°F
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου 51.0°F
Μέσο βαρόμετρο 30.1 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.06 in.
Υετός έτους 112.89 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.00 in. τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 75.9°F τον 20 στις 14:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 50.0°F τον 20 στις 08:01
Μέγιστη υγρασία 86% τον 20 στις 08:01
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 20 στις 15:01
Μέγιστη πίεση 30.140 in. τον 20 στις 12:01
Ελάχιστη πίεση 30.050 in. τον 20 στις 00:02
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 20 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 20 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 78.0°F τον 20 στις 13:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 67.1°F
Μέση υγρασία 88%
Μέσο σημείο δρόσου 63.3°F
Μέσο βαρόμετρο 30.0 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.24 in.
Υετός έτους 113.07 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.06 in. τον 21 στις 13:01
Μέγιστη θερμοκρασία 73.9°F τον 21 στις 12:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 63.0°F τον 21 στις 06:01
Μέγιστη υγρασία 96% τον 21 στις 23:59
Ελάχιστη υγρασία 75% τον 21 στις 11:01
Μέγιστη πίεση 30.110 in. τον 21 στις 00:02
Ελάχιστη πίεση 29.930 in. τον 21 στις 18:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph τον 21 στις 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00 °(Β) τον 21 στις 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 74.9°F τον 21 στις 12:01

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Νοέμβριος 2017 μέχρι την μέρα 21
Μέση θερμοκρασία 69.5°F
Μέση υγρασία 80%
Μέσο σημείο δρόσου 62.4°F
Μέσο βαρόμετρο 30.063 in.
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.0 mph
Μέση ταχύτητα ριπών 0.0 mph
Μέση διεύθυνση -0° (Β)
Υετός μήνα 0.240 in.
Υετός έτους 116.799 in.
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.060 in τον 21 στις 13:01
Μέγιστη θερμοκρασία 84.0°F τον 07 στις 16:01
Ελάχιστη θερμοκρασία 46.0°F τον 10 στις 07:17
Μέγιστη υγρασία 100% τον 22 στις 00:07
Ελάχιστη υγρασία 43% τον 18 στις 17:01
Μέγιστη πίεση 30.21 in. τον 12 στις 10:01
Ελάχιστη πίεση 29.88 in. τον 19 στις 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 22 στις 00:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 0.0 mph στις 00°(Β) τον 22 στις 00:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 87.0°F τον 05 στις 15:01
Avg daily max temp79.1°F
Avg daily min temp60.9°F


Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV
01 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.000 in. 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
17 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
18 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
19 00.0hrs ET :0.012 in. 0.0 W/M²
20 00.0hrs ET :0.016 in. 0.0 W/M²
21 00.0hrs ET :0.008 in. 0.0 W/M²


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.06 in. τον 11
00.18 in. τον 21